Werkwijze

Het begint allemaal met een goed gesprek

Het begint allemaal met een goed gesprek. Bij jou thuis of op het bedrijf. De indrukken die ik hier opdoe stellen me in staat om de wensen en eisen beter in beeld te krijgen. Tijdens ons gesprek zoomen we steeds verder in op wat voor jou, het gezin of het bedrijf belangrijk is. De focuspunten die we samen vaststellen en het beschikbare budget vormen de uitgangspunten voor het opstellen van een offerte.

Zodra de contouren zichtbaar worden en een overeenstemming is bereikt, zal ik beginnen met de schetsontwerpen. Ik betrek je graag zoveel mogelijk bij het ontwerpproces. Een open en eerlijke communicatie vind ik erg belangrijk. De wensen en eisen zijn mijn vertrekpunt, maar ik breng ook nieuwe inzichten en hoop je te verrassen.

Een integraal ontwerpproces, waarbij de verschillende adviserende partijen vanaf het begin meedenken, heeft mijn voorkeur. Het bundelen van onze krachten voorkomt onnodige kosten en het moeten doen van concessies. Het zorgt voor een optimaal gebruik van expertise en mogelijkheden.

Overzicht werkwijze

Voorbereiding n.a.v. vraag potentiële opdrachtgever;

 • Opsturen formulier PvE;
 • 1e kennismakingsgesprek;
 • Middels focuspunten de wensen van opdrachtgever scherper stellen;
 • Opstellen offerte
 • Voorontwerp / 1e schetsontwerp
 • Voorlopig ontwerp
 • Definitief ontwerp
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Aanbestedingstraject
 • Contractvorming / gunning
 • Directievoering / begeleiding en advies vooraf en tijdens de bouw
 • Uitvoering & oplevering

Projecten